میلاد امام حسین ع مبارک ...

من برای تولدت ارباب....

                    دوست دارم که پیرهن بخرم ....

تو هنوز هم بی کفن هستی ؟....

                      آه ...

                           پس باید امروز .....

               یک کفن بخرم ....

/ 0 نظر / 140 بازدید