او خواهد آمد....

گفتم که در فراقت عمریست بی  قرارم

گفت از فراق  یاران ، من نیز بی  قرارم

گفتم بجز شما من ، فریاد رس  ندارم

گفتا بغیر شیعه من  نیز کس  ندارم

گفتم که یاورانت مظلوم  هر  دیارند

گفتا مرا  ببینید ، مظلوم  روزگارم

/ 2 نظر / 71 بازدید
زینب

سلام ممنون از شعر زیبایی که گذاشتی[گل]

عمه

گفتم چوبیایی غم دل باتو بگویم چه بگویم غم ازدل برودچون تو بیایی