به همین سادگی ...

در هیاهوی زندگی دریافتم چه دویدنهایی که فقط پاهایم را از من گرفت  و

چه غصه هایی که فقط سپیدی مویم را حاصل شد .

در حالی که اینها قصه ای کودکانه بیش نبود ........ دریافتم کسی هست که اگر بخواهد می شود و اگر نه ....... نمی شود .

  به همین سادگی .....

" الحمد لله الذی یفعل ما یشاء و لا یفعل ما یشاء غیره "

"سپاس خدای را که هر کار که خود بخواهد انجام می دهد نه هر کار که دیگران بخواهند ."

پ .ن . خداوند خیر بندگان خود را بهتر می داند پس چه بهتر که کارها را به او واگذار کنیم .

/ 0 نظر / 63 بازدید