قاب عکس...

بسم الله

نمی دونم

سی روزه

یا 

سی ماه

یا

سی سال ،

که تو 

توی قاب عکست

ساکت 

نشستی

و 

روی خودت رو

از

من

برگردوندی...

و

امروز

من

به تلافی

اینهمه

بی مهری

قاب عکست رو

گذاشتم انباری....

/ 0 نظر / 88 بازدید