من و خودم ....

بسم الله

باید به فکر تنهایی خودم باشم

دست خودم را میگیرم

و

از خانه بیرون میزنیم...

 

در پارک 

به جز درخت

هیچ کس نیست....

 

روی تمام نیمکت های خالی 

می نشینیم ...

تا پارک از تنهایی رنج نبرد!!!!

 

دلم گرفته

یاد تنهایی اتاق خودمان می افتم

و از خودم خواهش میکنم

به خانه بازگردد....

/ 0 نظر / 48 بازدید