ناله ی مادر چنان جانسوز بود که ...

ادامه بحث تفسیر مقدمه خطبه فدک توسط عالم ربانی حاج آقا مجتبی تهرانی ( ره )

( تطا ذیولها )

یعنی حضرت در راه رفتن پا روی لباسش می گذاشت. یا بر اثر ناراحتی

با شتاب حرکت می کرد .در این جا به طور مسلم منظور این است که

لباس ایشان آنقدر بلندبود که گاه زیر پا قرار می گرفت و چون ممکن

است از این عبارت استشمام شود که " حضرت در راه رفتن عجله

داشتند " ، در ادامه آمده است :

(ما تخرم مشیتها مشیة رسول الله )

یعنی راه رفتن حضرت هیچ کم ازراه رفتن پیغمبر اکرم ص نداشت .

مشیة بر وزن فعله نوع و هیئت فعل را می رساند .

یعنی باهمان متانت و وقار رسول اکرم ص حرکت می کرد و آن عظمت و

وقار و متانت در راه رفتن او بود و همه ی آنچه راکه شایسته ی یک زن

است رعایت کرده بود .

در این عبارت دو نکته وجود دارد :

اول آنکه رفع این شبهه است که چرا حضرت تند می رفت و عجله

داشت که پاسخ می گوید مشی او مثل پدرش رسول اکرم ص بود یعنی

با همان وقار و متانت و

دوم این که شاید بدلیل بلند بودن ، لباس قهرآ زیر پایش قرار می گرفته

است.

ورود به مسجد

( حتی دخلت علی ابی بکر و هو فی حشد من المهاجرین و

الانصار و غیرهم )

تا اینکه حضرت وارد شد بر ابی بکر در مسجد در حالی که گرداگرد او را

جمع زیادی از مهاجرین وانصار و دیگر مسلمین گرفته بود .

( فنیطت دونها ملاء ة )

سپس میان حضرت و مردم پرده ای نصب شد .

وقتی حضرت زهرا س وارد مسجد می شود ، در آنجا پرده ای نصب می

شود .

" ملاء ة " به معنای ازار یا پارچه است . یعنی بین ایشان و آن مردها

پرده ای آویخته می شود حتی در بعضی نسخه ها جنس پرده را که

مصری بوده مشخص کرده اند .

به هر حال نکته ی مهم این است که همین که حضرت وارد می شود ،

دستور می دهندکه پرده ای بین ایشان و دیگران بیاویزند .

البته از کلمه " فجلست " که در خطبه آمده ،استفاده می شود که قبل

از اینکه حضرت بنشیند پرده را می آویزند . و این باز از اموری است برای

حفظ حضرت ازنگاه مردان و احترامی بوده که به صورت سنت در آمده

است و امروزه نیز در مجالس مذهبی رعایت می شود .

بعد در مقدمه خطبه آمده است :

( ثم انت انة اجهش القوم لها بالبکاء )

یعنی حضرت وقتی نشست ناله ای کرد و ناله اش آنچنان جانسوز بود

که تمام مهاجرین و انصار و زن ومردی که در مسجد بودند شروع کردند

به گریه کردن .

 این گریه ی معمولی و عادی نبود زیرا تعبیر " اجهش القوم " یعنی

انسان ازناراحتی زیاد به حالت زاری بیفتد و به خود بپیچد و به این طرف

و آن طرف بیفتدمثل بچه ای که خود را در دامان مادر می اندازد .

ناله ی حضرت مسجد را اینطور بهم زد .

( فارتج المجلس )

و سپس مجلس متشنج شد .

( ثم امهلت هنیة حتی اذا سکن نشیج القوم و هدات فورتهم )

حضرت مقداری مهلت دادند تا این قوم آرامش پیدا کند .

این جمله گویای این است که مدتی مردم ضجه می زدند و به اصطلاح

بی تابی می کردند و حضرت مدتی مهلت دادند تا مجلس آرام بگیرد .

(افتتحت الکلام بحمدالله والثناءعلیه والصلاة علی رسول الله ص )

حضرت بعد از آرامش مجلس شروع به سخن کرد و آغاز سخن وی حمد

و ثنای الهی بود و سپس درود بر پیغمبر اکرم ص .

دقت کنید در همین جا هم باز روش پدر را پیش می گیرد .

(فعاد القوم فی بکائهم )

وقتی حضرت شروع به سخن کرد باز مردم گریه کردند .

( فلما امسکوا )

پس از اینکه ساکت شدند .

معلوم می شود حضرت صبر کرده اند تا گریه ی مردم آرام گیرد .

( عادت فی کلامها )

حضرت به سخن باز گشتند .

تا اینجا به مقدمات کیفیت حضور حضرت در مسجد و نحوه ی آمادگی

ایشان از نظر پوشش و حرکت و ورود در مسجد و نشستن و آماده شدن

برای سخن بیان شد .

پس از اینکه مجلس آرام شد حضرت شروع به سخن کردند.

 

پ.ن. 1.هدف از این نوشته چگونگی پوشش بی بی دو عالم درانظار

عمومی و طرز برخورد ایشان با مردان نامحرم بوده و امید است با الگو

سازی برای پوشش و سبک زندگی زنان امروز ، پیرو راه ایشان باشیم .


پ.ن.2. توصیه میکنم در این ایام که مصادف با ایام فاطمیه است ،متن

کامل خطبه فدک را حتمآ مطالعه بفرما یید .

 

/ 0 نظر / 66 بازدید