کاروانی می آید .....

می شنوی ..... صدای پای غدیر است که دور می شود

ولی انگار صدای کاروان می آید ......

نزدیک نزدیک تر می شود ...

خوب گوش کن گویا صدای گریه ی نوزادی ششماهه است و

صدای لالایی مادری دل نگران ....

آری کاروانی از راه می رسد

و صدای خنده دخترکان سه ساله ....

آه شنیدی ....منادی بین زمین و اسمان ندا در داد که :

" این کاروان بسوی مرگ می رود ......و

                                           چه پر شتاب ......"

/ 0 نظر / 82 بازدید