مردان قبیله من ....

 مردان قبیله من ، چه بی وفا بودند و گاه نامرد...

مردان قبیله من همگی بفکر خود بودند و دیگران را به فراموشی می سپردند ...

مردان قبیله من اگر هم بفکر کسی بودند ، فقط برای منفعتشان بوده و بس ....

مردان قبیله من آدمیانی بودند که از نشانه مردانگی فقط موی صورت داشتند ....

و من .... در این میان ... ای خدای شاهد ....

میدانم همه به خواست تو بوده ....

و فرمانبردار خواست توام ....

و میدانم همه را تو جبران کردی و خواهی کرد ....

یا انیس من لا انیس له

و یا شفیق من لا شفیق له

و یا حبیب من لا حبیب له ....

 

/ 2 نظر / 17 بازدید
عمه

سلام...شمالینکم بودید.اگرممکنه فقط سوره واقعه بنابه خواسته مرحومه قرائت فرمایید[گل]