یا خیر حبیب و محبوب ...

شیخ رجبعلی خیاط می گوید :

چشمت به نامحرم می افتد ، اگر خوشت نیاید

مریضی ...

اما اگر خوشت آمد فورآ چشمت را ببند و بگو :

"یا خیر حبیب و محبوب . یعنی ای خدا من فقط

تورا می خواهم . اینها چیه ؟ اینها دوست

داشتنی نیستند ..."

/ 0 نظر / 73 بازدید