میبینی پدر

فرمودی  من و علی (علیه السلام ) پدران این امتیم .

پدر عزیزم دیگه تحملم تموم شده هر روز به یه بهونه یا به شما توهین میکنن و یا فرزندانتونو ازار میدن . پدر مهربونم شکایت دارم ، من شاکیم خیلی هم زیاد  ولی جز اغوش پر محبتت جایی رو ندارم تا عقده دلمو  باز کنم

پدر قشنگم دلتنگ توام . دلتنگ توایم ما یتیمان این قرن بی کسی ، بدادمان برس و دست یتیمی بر سر ما بکش .

شنیدیم شما مهربان ترین فرد بودید نسبت به دیگران ، پس دریاب مارا ای چشمه زلال عاطفه ودعا کن بر ما ای پدر یتیمان تاریخ

دستان سبزت را بلند کن و از درگاه خدا فرج فرزندت را طلب کن  ای نزدیکترین کس به خدا

"فکان قاب قوسین او دنی ...."

/ 0 نظر / 29 بازدید