ما تا آخر می ایستیم ....

تولدت مبارک.

جوون رشید ، حالا دیگه سی و چهار ساله شدی .

بالیدی مثل سرو شیراز .

سربلندی مثل شهیدان خونین کفن .

رشیدی مثل جوانان برومند کشورم .

        ای انقلاب خونین ...

                            مطمئن باش فردا در جشن پر شکوه تولدت شرکت می کنیم .

 

پرچمت همواره در اهتزاز ....

عمرت همواره طولانی ...

عزتت همواره مستدام ...

و

سرفراز مثل دماوند ....

                     کشور عزیزم ایران ...

            قسم به شهیدان که تا زنده ام دست از حمایتت برنمی دارم .....

                                                                                  انشاء الله

 

/ 0 نظر / 75 بازدید