با گناه به اندازه یک کلیک فاصله داریم ...

فعالیت کردن در فضای مجازی و پاک ماندن در آن تقوای دو چندان

می خواهد .

یادمان نرود ...گاهی با گناه به اندازه یک کلیک فاصله داریم ...

یادمان نرود که فضای مجازی هم محضر خداست ...

در روز حساب تمام این سایت ها ، تمام کلیک ها ، یا هو مسنجرها ، آی

دی ها ،چت روم ها به حرف می آیند و برکارهایمان گواهی می دهند  .

نکند که شرمنده شویم ...

امان از لحظه غفلت که خدا شاهد است و بس ...

خوب است گاهی روی مانیتور کامپیوترمان بچسبانیم

" ورود شیطان ممنوع "

 

پ.ن.از وبلاگ دوست خوبم سارا خانم

/ 0 نظر / 50 بازدید