دست از دامان ولی فقیه زمان نکشید....

..... اما یک سفارش می کنم . تمام این ملت صدای این حقیر را بشنوند و اگر پسندیده بود بپذیرند ، و آن این است : که ای ملت اگر خدای نکرده پا روی خون این شهیدان بگذارید . اگر از راه اسلام خدای نکرده منحرف بشوید یا منصرف شوید . اگر دست از دامان ولی فقیه زمان بکشید ، بدانید ننگ و نفرین خدا دامان شما را خواهد گرفت و همیشه رو سیاه خواهید بود ....

 

شهید محسن نجفی /جبهه شرهانی /25/1/62

/ 0 نظر / 108 بازدید