ایاک نعبدوا و ایاک نستعین ...

1_ می گفت هر چیزی که میخواهید از خدا ، برای همه بخواهید ...

نگید : خدا به من اینو بده یا اونو بده ...

خودِ خدا هم تو سوره اش فرموده " ایاک نعبدوا و ایاک نستعین " یعنی

تورا عبادت "می کنیم" و از تو کمک "می خواهیم" .

می تونست بگه " ایاک اعبدو " یعنی تورا عبادت " می کنم "...

ولی فرمود "ایاک نعبدوا " تورا عبادت "می کنیم "...

جمع بسته ...

پس تو مقوله دعا کردن کلی نگر باشید ...

برای همه بخواهید و مطمئن باشید به خودتونم می دن ...

2 _ می گفت : تو دعای ماه رمضان می گیم : " اللهم رد کل غریب ،

اللهم فرج عن کل مهموم ، اللهم اقضِ دینَ کل مدین ...."

یعنی خدایا همه ی غریب ها رو به وطن شون برسون . غم رو از دل

همه غصه دارها پاک کن . قرض همه ی بدهکارها رو صاف کن ...

یعنی برای حاجات همه مردم دعا کنید ...

خود خواه نباشید ، هر چه می خواهید برای همه بخواهید  ...

___________________________________________________________________________

پ.ن.1 _ سخنرانی آقای قرائتی درجمع معتکفین و شرکت کتتدگان  مراسم ام داوود دانشگاه تهران

پ.ن.2_ سخنرانی امام خامنه ای

/ 1 نظر / 29 بازدید
عمه

حضرت رضا (ع) فرموده: نصف عقل آدمی اظهار دوستی ومحبت به عموم مردم است. منبع:وسائل3،صفحه207