بد نیست هر روز بگی دوستت دارم

1

_ فرض کن با یکی که خیلی دوستش داری حرفت شده و ازش حسابی دلخور شدی بعدشم با ناراحتی گذاشتی و رفتی یا تلفن رو قطع کردی وهر وقت هم دیدیش باهاش سرسنگین بودی . روزها میگذرند و تو اون همونطور سردید .

2_ کار دنیا معلوم نمیکنه ومرگ هم حقه .یهویی بزنه خدای نکرده یکی تون یه بلایی سرش بیاد اونوقته که یه عمر خودتو یا اون خودشو سرزنش می کنه که : (چرا بهش نگفتم دوستش دارم یا بهش نگفتم الکی گوشی رو قطع کردم یا ........)

3_هر وقت می شنوم کسی مرده از خودم می پرسم ایا بار اخری که عزیزشو دیده بهش گفته دوستش داره یا از هم دلخور بودن که خدا کنه اینطور نباشه.

4_ این دقیقا همون بلاییه که سالها پیش سر خودم اومد بدون اینکه عزیزم بفهمه چقدر دوستش دارم وبفهمه گوشی رو الکی قطع کردم . هر روز حسرت می خورم که ایکاش بعدش وقت بود ببینمش بهش بگم چقدر برام مهم و عزیزه  و هزار تا از این ایکاش های بیهوده .

حالا هر وقت از یکی از عزیزام دلخور وناراحت می شم در اولین فرصت "قبل از اینکه تقدیر فرصت رو از من بگیره " بهش می گم چقدر دوستش دارم و چقدر برام مهمه که مبادا خدای نکرده ........

/ 0 نظر / 64 بازدید