جعبه موزیکال

امروز دادم اون جعبه قلب موزیکال رو تعمیر کردند . یادته همونی که آهنگ مبارک باد میزد و

وقتی برام آوردیش کلی ذوق کرده بودم .

نمی دونم امسال چرا اینطور شدم . دوست دارم هرچی متعلق به تو و یاد توئه رو ، جمع

آوری و تعمیر و یا باز سازی کنم . ( نکنه لحظه ی وصال نزدیکه که اگه اینطور باشه به

مژده جان گرامی خواهم دادم ).

گویا همه چی دست بدست هم دادن تو انجام این قصد من . مثلآ فیلمی که اتفاقی

پیداش کردم و هنوزم نمی دونم چطور شد این فیلم پیدا شد .

فروردین امسال مثل سالهای پیش نیست و من اینو حس می کنم .

/ 0 نظر / 75 بازدید